Psilocybine therapie is geschikt voor iedereen vanaf 21 jaar. Ben jij er toe bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven? Kijk dan eens of je jezelf herkent in een van onderstaande thema's.

 


Emotionele blokkades:

Wij mensen ervaren het leven IN onszelf, wat een wezenlijk kenmerk is van onze menselijkheid. Wanneer je het gevoel hebt lang vast te zitten, ligt de oorzaak vaak in het niet kunnen of durven uiten van je gevoelens en emoties. Je probeert vooral je best te doen hoe je moet reageren op je omgeving in plaats van IN jezelf te leven. Hiermee leef je voortdurend in een strijd tussen voelen en denken. Een innerlijke reis met magische truffels kan je helpen deze strijd te doorzien, zodat je meer kunt leven vanuit je gevoel en vanuit je unieke eigenheid.


Chronische stress- en spanningsklachten:

Door onze gevoelens tegen te houden, verstarren we letterlijk en bouwen we uiteindelijk chronische spanning op in ons lichaam, wat onze energie en levenslust vermindert. Samenvattend kan worden gezegd dat diegenen die hun emotionele leven onderdrukken, vroeg of laat gestrest raken. Dit kan zich uiten in overspannenheid tot depressie. Daarnaast is stress een belangrijke risicofactor voor veel lichamelijke klachten en ziekten.

 

Opgeslagen trauma en onverwerkte rauw:

Misschien heb je al een tijdje te maken met angst, woede, verdriet of heb je vaak zonder aanwijsbare reden te maken met negatieve gedachten en problematische relaties. De oorzaak hiervan kan een traumatische ervaring uit je verleden zijn die nog om (rest)verwerking vraagt. Als je hier langere tijd mee blijft lopen, kun je psychische of lichamelijke klachten krijgen. Klachten als: spanning in je lichaam, chronische vermoeidheid, slapeloosheid en depressie zijn ook daarbij geen uitzondering. Deze klachten kunnen elkaar versterken met als gevolg dat je in een vicieuze cirkel belandt en er geen uitweg meer lijkt te zijn.

 

Vergeving

Misschien zijn er in het verleden momenten geweest waar jij je nu schuldig over voelt of spijt van hebt. Of juist het tegenovergestelde, omdat er momenten geweest zijn waarbij  iemand anders jou pijn heeft gedaan. Voor beiden is vergeving een van de krachtigste manieren om jezelf te helen. Magische truffelceremonies kunnen je verder helpen om gevoelens van schuld en spijt om te zetten in mededogen en compassie. 


Levensvragen:

Wie ben ik, wat kom ik hier op aarde doen en hoe kan ik tegelijkertijd betekenisvol zijn voor anderen? Dit zijn vragen die soms voor veel onrust kunnen zorgen, want weet je wel echt wie je bent? Met dit soort levensvragen kan er een moment ontstaan in je leven dat je het gevoel hebt jezelf te verliezen, Bijv. omdat de mensen uit je omgeving je niet meer begrijpen. Het kunnen ook vragen zijn waardoor je het gevoel hebt vast te zitten, omdat je bijvoorbeeld op een kruispunt staat waar je een belangrijke beslissing moet nemen, maar niet weet waar je moet beginnen.Adviezen voor een verlicht, gelukkiger en gezonder leven zijn er vaak in overvloed, maar wat magische truffels ons kunnen leren, is dat de waarheid en oplossingen vaak alleen in onszelf te vinden zijn, hoe verleidelijk het ook is om haar elders te zoeken. Psilocybine therapie is er dan ook op gericht je de mogelijkheid te bieden dit zelf te onderzoeken.


Truffelceremonie Apeldoorn

Ben jij opzoek naar:

  • een liefdevolle plek om jezelf te hervinden en te ontwikkelen?
  • persoonlijke/spirituele ontwikkeling en bewustwording?
  • een plek om even stil te staan ​​bij wat echt belangrijk voor je is?
  • deskundige en betrokken begeleiding?

 

 

 

Paddo's behandeling depressie

Ben jij diegene die:

  • worstelt met emotionele blokkades?
  • ondersteuning zoekt bij het verwerken van trauma of rouw?
  • opzoek is naar meer authenticiteit?
  • de behoefte heeft aan meer  levensvreugde en zelfvertrouwen ?

 


Weet dan dat je die ruimte hier kunt vinden.

De kracht van bewustzijnsverruimende medicijnplanten en truffels/paddenstoelen:

Wat maakt een ervaring met sacramenten als magische truffels zo anders dan de meeste therapieën? Dat komt omdat ze het vermogen hebben om direct in de kern te werken en dat tegelijkertijd op verschillende fysieke, mentale en emotionele lagen. Magische truffels zetten de bron van onze menselijke energie weer in beweging en openen de deur naar onze intuïtie, wat vaak voor een zeer bevrijdend effect zorgt op onze emotionele, fysieke en psychische gesteldheid.

Natuurlijk zijn ook de mensen die op een effectieve manier aan hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling willen werken ook van harte welkom.