Deep dive journey - psilocybine sessie

Sjamaan Apeldoorn

Als het om persoonlijke groei gaat en het doorbreken van patronen die je niet langer dienen, geloof ik sterk in de kracht van psychoactieve planten en paddenstoelen. Zeker wanneer deze gecombineerd worden met de juiste begeleiding, nazorg en integratie.

 

Als therapeut en begeleider met psilocybine uit Sclerotia (magische truffels), heb ik de afgelopen jaren honderden mensen mogen ondersteunen in hun emotionele onthullingen en verbeteringen op het gebied van stemming en mentaal welzijn. En dat met opmerkelijke positieve resultaten.


Een deep dive journey wordt ook wel een Psilocybine sessie genoemd en is een unieke methode om in contact te komen met je innerlijke wijsheid om zo naar de kern van een probleem te gaan. 

 

Een deep dive journey kan goede ondersteuning bieden bij:

 • Angsten
 • Depressie
 • Dichter bij je gevoel staan. (meer in verbinding met je lichaam en emoties)
 • Dwangneurose
 • Eetstoornis
 • Het doorleven van verdriet, boosheid en angst
 • Hechtingproblematiek
 • Inzichten en doelen verkrijgen
 • Levensvraagstukken
 • Liefde voor jezelf en plezier in het leven (her)vinden
 • Loslaten van negatieve overtuigingen
 • Meer in het moment te leven
 • Minder oordelen
 • Opgebrand, vermoeid of uitgeput zijn
 • Onverwerkt verdriet
 • Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording
 • Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)
 • Psychosomatische klachten
 • Rouwverwerking
 • Spirituele ontwikkeling
 • Stress symptomen, gespannenheid
 • Vergeven van jezelf of van een ander
 • Verlatingsangst
 • Verslavingsproblematiek
 • Verwerken van trauma

 

Magische truffelceremonie Praktjk gerardus apeldoorn

Hoe werkt het..

 

Kosteloos online intake

Allereerst volgt er een kosteloos online intake consult om kennis te maken. Zo kunnen wij van beide kanten de afweging maken of een psilocybine sessie voor jou geschikt is. Ook wordt er tijdens het intake gesprek onderzocht of er geen contra-indicaties zijn, want veiligheid staat voorop!

 

Mocht je bij mij op de juiste plek zijn, dan is de eerstvolgende stap om jouw intentie helder te krijgen. Wat maakt het dat je aan een sessie of traject wilt beginnen met psilocybine en wat heb je daarnaast al gedaan? Deze vragen vind ik erg belangrijk om een heldere afweging te maken voordat je daadwerkelijk gaat deelnemen.

 

Daarnaast kijken we hoe je mind-set op het moment is. De juiste mind-set (verwachting, intentie, motivatie, geestesgesteldheid) zijn voor mij namelijk belangrijk om de juiste setting te bepalen qua voorbereiding (begeleiding, ritueel en muziek). Dit is ook grotendeels bepalend voor de uitkomst van jouw ervaring en groeiproces. Als laatste zal ik uitleg geven over de voorbereiding m.b.t. de leef- en eetregels voordat je aan een psilocybine sessie deelneemt.