Tarieven

 

  • Shiatsu massage-therapie (60 - 75  min)
    € 95,- 


  • Holistische ademreis  ( 2,5 - 3 uur)
    € 285,- 


  • Voor bedrijven geldt er een  tarief op offertebasis.

 

Uitzondering:

Voor mensen met weinig financiële middelen is er de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief geholpen te worden. Stuur hiervoor je aanmeldingsmail naar info@gerardpoorte.nl en licht hierin jouw situatie toe. Per kwartaal zijn er een paar plekjes voor een gereduceerd tarief beschikbaar vol=vol.

 

‚ÄčHet annuleren of verzetten van afspraken kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken tijd en datum.  Als de gemaakte afspraak wordt vergeten of minder dan 24 uur voor de sessie geannuleerd wordt, zal de volledige afspraak in rekening worden gebracht.

Vergoedingen

 

Particulieren en bedrijven kunnen vaak op verschillende manieren hun kosten voor coaching en/of therapie (gedeeltelijk) vergoed krijgen: 

 

 

Via de werkgever:

Vaak wordt er door werkgevers een opleidingsbudget per medewerker gereserveerd. Deze mogen ook voor coaching gebruikt worden t.b.v. persoonlijke omwikkeling en doelstellingen. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coaching traject vaak als veel effectiever ervaren. Informeer hiervoor bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken. 

Bij sommige bedrijven is er voor werknemers de optie om het zogeheten PGB of IKB (Persoonlijk Gezondheidsbudget of Individueel Keuze Budget) te gebruiken voor het inzetten van een behandel/coach traject.

 

 

 

Het vitaliteitsbudget is een bedrag dat werkgevers kunnen gebruiken om interventies in te zetten bij hun medewerkers. Dit is ter verbetering van de vitaliteit van medewerkers om verzuim te reduceren en kosten te besparen. 

 

 

 

Personeelsvoorzieningen
Personeelsvoorzieningen zijn faciliteiten die aan het personeel van sommige bedrijven beschikbaar wordt gesteld. Soms komen mijn behandelingen m.b.t. ontspanning daarvoor in aanmerking. Informeer hiervoor bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken. 

 

 

 

Via de Arbo-dienst van je bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst. 

 


Bedrijfskosten voor zelfstandigen:

De kosten voor coaching/intervisies/supervisies zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Hierbij geldt wel de regel dat de kosten gelinkt zijn aan het werk dat je uitvoert of uitoefent (of wilt gaan uitoefenen).

 

 

 

Zorgverzekering:
Een shiatsu of coach sessie is zowel voor jou als voor mij een enorme investering in de vorm van tijd, geld en energie. Naast dat ik qua diplomering en bijscholingen aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoe, werk ik momenteel bewust onafhankelijk van zorgverzekeraars. Deze weloverwogen keuze komt ten goede aan mijn eigen unieke wijze van behandelen en de waarde van zorg die ik hiermee kan bieden. Hierdoor komen mijn sessies momenteel niet in aanmerking voor een vergoeding bij zorgverzekeraars.

Betalingsmogelijkheden:
Betaling is mogelijk via pin.