Tarieven en vergoedingen 2023

Losse sessies

 • Tijdens een sessie kunnen er (in overleg) verschillende technieken worden toegepast zoals shiatsu therapie, life coaching, voice dialoog, voeding,- en leefstijladvies en lichaamswerk. Qua kosten maakt dit geen verschil.

 • Het eerste intakeconsult duurt gemiddeld twee uur en heeft een kennismakingstarief van € 95,-

 • Losse vervolgconsulten zijn er in 60 en 75 minuten.
 • 60 minuten, € 75,-
 • 75 minuten, € 95,-

 

 • Er zijn ook behandeltrajecten. Deze zijn in verhouding met opeenvolgende losse sessies voordeliger.

 • Voor bedrijven geldt er een tarief op offerte basis. 

 

 • Voor mensen met weinig financiële middelen is er de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief geholpen te worden. Stuur hiervoor je aanmeldingsmail naar info@gerardpoorte.nl en licht hierin jouw situatie toe. Per kwartaal is er maximaal 1 traject tegen een gereduceerd tarief beschikbaar vol=vol.

Trajecten 

Intensive


Een intensief traject om in een korte tijd je balans te (her)vinden en lichamelijke ongemakken tot in de kern aan te pakken.
Naast Shiatsu therapie besteden wij extra aandacht aan jouw juiste voeding, mindset, beweging, ontspanning en zingeving.  

 • Periode: 12 weken
 • Frequentie: 1 x per week
 • Tijdsduur 90 minuten
 • Geen wachtlijst

  12 sessies €1249    i.p.v.€ 1350 

Regular


Dit traject is uitermate geschikt voor de moderne midlifers. Door je drukke baan en/of je gezinsleven heb je veel ballen hoog te houden. Voldoende weerbaarheid houden tegen stress kan dan alleen met een optimale vitalteit. Met dit traject ben je daar in elk geval van verzekerd.

 • Periode: 12 weken
 • Frequentie: 1 x per twee weken
 • Tijdsduur 75 minuten
 • Geen wachtlijst

  6 sessies €499 
  (i.p.v. € 570)

Balance


Hoe fijn zou het zijn als er iemand bij jou met regelmaat een vinger aan de pols houdt om lichamelijke ongemakken op tijd te voorkomen? Dit traject is uitermate geschikt om hier een evenwicht in te behouden.

 

 • Periode: 16 weken
 • Frequentie: 1 x per 4 weken
 • Tijdsduur 60 minuten
 • Geen wachtlijst

  4 sessies €260 
  (i.p.v. € 300)  

Welke vergoedingen zijn er?

 

Particulieren en bedrijven kunnen vaak op verschillende manieren hun kosten voor coaching en/of therapie (gedeeltelijk) vergoed krijgen: 

 

 

Via de werkgever:

Vaak wordt er door werkgevers een opleidingsbudget per medewerker gereserveerd. Deze mogen ook voor coaching gebruikt worden t.b.v. persoonlijke omwikkeling en doelstellingen. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coaching traject vaak als veel effectiever ervaren. Informeer hiervoor bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken. 

Bij sommige bedrijven is er voor werknemers de optie om het zogeheten PGB of IKB (Persoonlijk Gezondheidsbudget of Individueel Keuze Budget) te gebruiken voor het inzetten van een behandel/coach traject.

 

 

 

Het vitaliteitsbudget is een bedrag dat werkgevers kunnen gebruiken om interventies in te zetten bij hun medewerkers. Dit is ter verbetering van de vitaliteit van medewerkers om verzuim te reduceren en kosten te besparen. 

 

 

 

Personeelsvoorzieningen
Personeelsvoorzieningen zijn faciliteiten die aan het personeel van sommige bedrijven beschikbaar wordt gesteld. Soms komen mijn behandelingen m.b.t. ontspanning daarvoor in aanmerking. Informeer hiervoor bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken. 

 

 

 

Via de Arbo-dienst van je bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst. 

 

 


Via de belasting: 

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten vaak als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. 
Voor meer informatie en of dit in jouw situatie ook geldt, kun je contact opnemen met de belastingdienst (Belastingtelefoon: 0800-0543 gratis).

 

 


Bedrijfskosten voor zelfstandigen:

De kosten voor coaching/intervisies/supervisies zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Hierbij geldt wel de regel dat de kosten gelinkt zijn aan het werk dat je uitvoert of uitoefent (of wilt gaan uitoefenen).

 

 

 

Zorgverzekering:
Een shiatsu of coach sessie is zowel voor jou als voor mij een enorme investering in de vorm van tijd, geld en energie. Naast dat ik qua diplomering en bijscholingen aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoe, werk ik bewust onafhankelijk van zorgverzekeraars. Deze weloverwogen keuze komt ten goede aan mijn eigen unieke wijze van behandelen en de waarde van zorg die ik hiermee kan bieden. Hierdoor komen mijn sessies momenteel niet in aanmerking voor een vergoeding bij zorgverzekeraars.

 

 

 

Uitzondering:
Voor mensen met weinig financiële middelen is er de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief geholpen te worden. Stuur hiervoor je aanmeldingsmail naar info@gerardpoorte.nl en licht hierin jouw situatie toe. Per kwartaal is er maximaal 1 traject tegen een gereduceerd tarief beschikbaar vol=vol.

Betalingsmogelijkheden:
Betaling is mogelijk via pin.

 

Afspraak verzetten of annuleren:

Het annuleren of verzetten van afspraken kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken tijd en datum.  Als de gemaakte afspraak wordt vergeten of minder dan 24 uur voor de sessie geannuleerd wordt, zal de volledige afspraak in rekening worden gebracht.

Nog vragen? Vul dan je naam en telefoonnummer in. Je wordt binnen 24 uur teruggebeld voor een kosteloos adviesgesprek.